Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Từ Liêm

<p> Trải qua hơn 25 năm trưởng thành và phát triển, cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, NHNo&PTNT CN Từ Liêm đã không ngừng lớn mạnh, mở rộng đối tượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu vốn của mọi thành phần kinh tế, đóng góp một phần quan trọng trong sự thành công của khách hàng. Trong vài năm trở lại đây, doanh số cho vay của ngân hàng đối với các DNNQD đã có sự tăng trưởng đáng khích lệ, thị phần cho vay DNNQD đang dần chiếm tỷ lệ cao trong hoạt động cho vay của ngân hàng với chất lượng khoản vay là tương đối tốt. Bên cạnh những thành công đã đạt được trong hoạt động cho vay DNNQD, vẫn còn tồn tại vướng mắc cần giải quyết nhưng với chiến lược, định hướng lâu dài, hợp lý trong hoạt động cho vay DNNQD Chi nhánh Từ Liêm sẽ giải quyết các vướng mắc đó và không ngừng nâng cao hiệu quả chovay đối với DNNQD. Có thể nói, nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả cho vay DNNQD là hết sức cấp thiết. Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn tại NHNo&PTNT CN Từ Liêm, khóa luận đã hoàn thành một số nội dung sau: Một là, đưa ra những cơ sở lý luận chung về NHTM và cho vay DNNQD, đồng thời nêu lên tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả cho vay DNNQD tại Chi nhánh Từ Liêm. Hai là, từ thực tiễn hoạt động của NHNo&PTNT CN Từ Liêm, phân tích thực trạng và hiệu quả cho vay DNNQD tại Chi nhánh để từ đó chỉ ra những kết quả đã đạt được và hạn chế còn tồn tại trong hiệu quả cho vay DNNQD. Ba là, kiến nghị một số giải pháp nhằm hạn chế, khắc phục những vấn đề còn tồn tại nhằm đảm bảo cho việc nâng cao hiệu quả cho vay DNNQD an toàn. Ngoài ra, khóa luận còn đưa ra một số kiến nghị với Nhà nước, các cấp chính quyền sở tại, NHNN và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam để hỗ trợ, tạo điều kiện thực hiện tốt định hướng phát triển trong cho vay DNNQD. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY