Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội tỉnh Nam Định

PHẦN MỞ ĐẦU Từ một nước nông nghiệp lạc hậu sản xuất không đủ tiêu dùng, sau 20 năm đổi mới Việt Nam đã từng bước vươn lên bước đầu khẳng định uy tín, chinh phục được khách hàng chiếm lĩnh thị trường lớn ổn định góp phần nâng cao vị thế của mình trên chính trường quốc tế. Hiện nay cơ chế mở cửa, các thành phần kinh tế hoạt động một cách bình đẳng theo hiến pháp và pháp luật. Nhiều loại hình doanh nghiệp ra đời và pháp triển mạnh mẽ. Cùng với nó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài đòi hỏi các doanh nghiệp luôn luôn đổi mới công nghệ, trang thiết bị và mở rộng sản xuất do đó cần thiết phải có một lượng vốn lớn mà các Ngân hàng là nơi cung cấp vốn cho các doanh nghiệp các thành phần kinh tế một cách có hiệu quả . Trong nền kinh tế thị trường với hệ thống ngân hàng hai cấp: Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý Nhà nước và cấp kinh doanh là các Ngân hàng thương mại. Cùng với việc triển khai pháp lệnh ngân hàng ở nước ta trong thời gian qua đã tạo ra những chuyển biến rõ nét cả về tổ chức, hoạt động và trình độ nghiệp vụ của hệ thống Ngân hàng góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định giá trị đồng tiền .Các tổ chức tín dụng hình thành mạng lưới trên hầu khắp các địa bàn cả nước. Nghiệp vụ Ngân hàng cũng được đổi mới và từng bước hiện đại hoá, tiếp cận với công nghệ và thông lệ quốc tế. Với hoạt động tín dụng và các dịch vụ đa dạng Ngân hàng đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu của khách hàng, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước .Ngày nay, Ngân hàng đã trở thành một mắt xích quan trọng cấu thành nên sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với các ngành kinh tế khác Ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phát triển thị trường ngoại hối. Tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế đang trong thời kỳ mới chuyển đổi sang cơ chế thị trường, môi trường kinh tế chưa ổn định, môi trường pháp lý đang dần được hoàn thiện nên hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đang gặp khó khăn nhất là về chất lượng tín dụng chưa cao mà biểu hiện là nợ quá hạn, nợ khó đòi lớn. Việc phân tích một cách chính xác, khoa học các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng, từ đó đề ra các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng là một nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của ngành Ngân hàng. Vấn đề càng trở nên bức xúc và cần thiết đối với hệ thống Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội có thị trường tín dụng chủ yếu là ở khu vực nông thôn . Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội được thành lập và đi và hoạt động nhằm khắc phục những khiếm khuyết, những mặt hạn chế do kinh tế thị trường gây ra, giúp những đối tượng ít có cơ hội vay vốn theo cơ chế thị trường được vay vốn Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội để sản xuất và giải quyết việc làm giúp cho đời sống ổn định, giảm bớt khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, tạo cho xã hội phát triển ổn định, bền vững . Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Nam Định cùng ra đời và phát triển trong bối cảnh và yêu cầu chung của cả nước.Xuất phát từ đó trong thời gian thực tập cuối khoá làm chuyên đề tốt nghiệp của mình, em quyết định chọn đề tài tốt nghiệp: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội tỉnh Nam Định” Mục đích của đề tài là: - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về tín dụng và Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội - Phân tích đánh giá thực trạng và chất lượng hoạt động của Ngân hàng Chính Sách Xã Hội Nam Định trong thời kỳ 2002-2004 - Đề xuất định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHCSXH Nam Định trong thời kỳ 2005-2010 Để đạt được mục đích và yêu cầu nghiên cứu, đề tài đã sử dụng các phương pháp: - Phép biện chứng duy vật được vận dụng làm cơ sở phương pháp luận xuyên suốt đề tài. - Vận dụng phương pháp thống kê kinh tế để thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu nhằm đáp ứng mục đích nghiên cứu. - Các phương pháp phân tích kinh tế, phương pháp chuyên gia kinh tế được vận dụng để tìm hiểu chuyên sâu các nội dung nghiên cứu. - Phương pháp hệ thống và các phương pháp khác được sử dụng để rút ra các kết luận khoa học và xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Do trình độ lý luận cùng như kinh nghiệm còn hạn chế và thời gian nghiên cứu có hạn nên đề tài không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy, cô giáo, cán bộ công chức của NHCSXH Nam Định và các đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY