Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ

LỜI NÓI ĐẦU Có thể nói ngân hàng đã được hình thành và tồn tại từ rất lâu trong lịch sử bởi từ khi các quốc gia bắt đầu xuất hiện những hình thức kinh doanh thương mại đầu tiên thì cũng là lúc con người nhận ra sự cần thiết của các tổ chức tài chính. Các ngân hàng được tạo ra với mục đích cung cấp nguồn vốn cho các chủ thể trong nền kinh tế, thời đại hiện nay thì nguồn vốn là yếu tố hàng đầu quyết định đến sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. Việt Nam trải qua gần 20 năm đổi mới từ một đất nước nông nghiệp lạc hậu đã từng bước vươn lên khẳng định mình đối với thế giới nói chung và trong khu vực Đông Nam Á nói riêng, chiếm lĩnh một số thị trường lớn và góp phần nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. Việt Nam đang ngày càng mở rộng cánh cửa để đón nhận những doanh nghiệp nước ngoài vào đầu từ. Vì vậy mà hệ thống pháp luật của chúng ta được hoàn thiện hơn và các thành phần kinh tế được pháp luật bảo vệ và hoạt động một cách bình đẳng hơn.Hiện nay với cơ chế mở cửa, các thành phần kinh tế hoạt động một cách bình đẳng theo pháp luật. Điều này thúc đẩy việc ra đời của các doanh nghiệp ngày một nhiều và đa dạng hơn. Và như vậy nếu doanh nghiệp nào chịu khó tìm tòi sáng tạo , có chiến lược trong việc đổi mới công nghệ và học hỏi quy trình công nghệ từ các nước phát triển thì sẽ có lợi thế lớn trong việc cạnh tranh giành thị phần trong lĩnh vực của mình. Như một quy luật tất yếu muốn tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ và đôi khi thay đổi cả phương thức sản xuất để là người đi đầu trong ngành nghề của mình hay đơn giản chỉ là để có thể theo kịp đối thủ cạnh tranh. Để có thể thực hiện được việc này thì doanh nghiệp phải cần đến một lượng vốn rất lớn để có thể nhập những loại máy móc tiên tiến, đào tạo những cán bộ kỹ thuật cao cấp để xử lý những máy móc đó. Mà trong khi vốn tự có của các DNVVN lại rất hạn chế, vì lý do đó họ sẽ phải tìm đến các ngân hàng để giải quyết vấn đề về vốn. Từ thực tế của nền kinh tế Việt Nam với hơn 95% các doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa và nhỏ, do có vốn tự có ít nên nhu cầu về vốn là rất cấp thiết, đồng thời xuất phát từ thực tế tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ thời gian học tập, nghiên cứu. Em thấy răng vấn đề tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh còn nhiều vấn đề đáng chú ý, như doanh số cho vay còn hạn chế, quy trình cho vay- quy trình thẩm định dự án trước và sau khi cho vay còn nhiều bất cập. Và trong thời kỳ này kinh tế của địa phương đang bắt đầu có làn sóng phát triển vượt bậc, các doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập nhiều kèm theo vô số dự án kinh doanh. Vì lý do đó em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ” làm mục tiêu nghiên cứu. Mục đích của chuyên đề Em muốn đánh giá một cách khách quan thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của để từ đó, đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánhNgân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ. Phạm vi của chuyên đề Chuyên đề tập trung nghiên cứu thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ từ các số liệu thống kê trong 3 năm gần đây ( 2008-2010) Bài viết được chia làm 3 phần: Chương I : Lý thuyết chung về chất lượng tín dụng đối với DN vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại. Chương II : Thực trạng chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Tân Kỳ Chương III : Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Tân Kỳ. Để hoàn thành chuyên đề này, trước hết em xin gửi lời cám ơn chân thành đến Thạc sỹ : Trần Minh Tuấn giảng viên hướng dẫn đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn em trong quá trình thực hiện đề tài. Em cũng xin gửi lời cám ơn đến ban lãnh đạo, các cán bộ làm công tác tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT huyện Tân Kỳ đã cung cấp số liệu và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Chương I : Lý thuyết chung về chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM 3 1.1 Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế. 3 1.1.1 Doanh nghiệp vừa và nhỏ 3 1.1.2 Vai trò, đặc điểm doanh nghiệp vừa và nhỏ. 5 1.1.2.1 Vai trò doanh nghiệp vừa và nhỏ 5 1.1.2.2 Một số đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ : 7 1.2 Khái quát chung về NHTM 8 1.2.1 Khái niệm. 8 1.1.2 Vai trò của NHTM 9 1.1.2.1 Chức năng tập trung vốn 9 1.1.2.2 Chức năng làm trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán. 9 1.1.2.3 Chức năng tạo ra tiền ngân hàng trong hệ thống ngân hàng hai cấp 10 1.2.3 Các hoạt động NHTM 10 1.2.3.1 Nghiệp vụ tạo vốn 10 1.2.3.2.Nghiệp vụ sử dụng vốn 12 1.2.3.3.Nghiệp vụ trung gian-nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ ngân hàng 15 1.3. Hoạt động tín dụng ngân hàng 15 1.3.1. Khái niệm 15 1.3.2. Các hình thức tín dụng ngân hàng 17 1.3.2.1 Mục đích cho vay: 17 1.3.2.2Thời hạn cho vay: 17 1.3.2.3 Mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 18 1.3.2.4 Phương pháp cho vay: 18 1.4. Chất lượng tín dụng ngân hàng 19 1.4.1. Khái niệm 19 1.4.2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng ngân hàng 21 1.4.2.1. Chỉ tiêu định tính 21 1.4.2.2. Chỉ tiêu định lượng 21 1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng 25 1.4.3.1. Sự phát triển của nền kinh tế 25 1.4.3.2. Môi trường chính trị, pháp lý 26 1.4.3.4. Nhân tố thuộc về ngân hàng 28 Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng NN& PTNT Tân Kỳ 30 2.1. Khái quát chung về Ngân hàng NN& PT NT Tân Kỳ 30 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển về Ngân hàng NN& PT NT Tân Kỳ 30 2.1.2. Cơ cấu tổ chức về Ngân hàng NN& PT NT Tân kỳ 30 2.1.2.1Tổng quan về NHNo & PTNT Tân Kỳ : 30 2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 31 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh về Ngân hàng NN& PT NT Tân Kỳ 33 2.1.3.1 Tình hình hoạt động tín dụng 33 2.1.3 Các dịch vụ khác 35 2.1.4 Kết quả tài chính 36 2.1.5 Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh 37 2.1.5.1 Những mặt làm được trong thời gian gần đây 37 2.1.5.2 Những mặt còn hạn chế 39 2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng DN vừa và nhỏ tại Ngân hàng NN& PT NT Tân Kỳ 39 2.2.1. Phân tích định tính. 39 2.2.2 Phân tích các chỉ tiêu định lượng. 41 2.2.2.1. Chỉ tiêu doanh số cho vay và tỷ trong các khoản vay của doanh nghiệp vừa và nhỏ. 42 2.2.2.2 Chỉ tiêu thu nợ 45 2.2.2.3 Chỉ tiêu dư nợ 46 2.2.2.4 Chỉ tiêu nợ quá hạn 48 2.2.2.5 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 49 2.2.2.6 Chỉ tiêu lợi nhuận 51 2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. 52 2.3.1 Kết quả đạt được 52 2.3.1.1 Đối với DNVVN 52 2.3.1.2 Đối với chi nhánh NHNo&PTNT Tân Kỳ 53 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân. 54 2.3.2.1 Hạn chế 54 2.3.2.2 Nguyên nhân 54 2.3.2.2.1 Nguyên nhân chủ quan. 54 2.3.2.2.2 Nguyên nhân khách quan. 55 Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng DN vừa và nhỏ 57 3.1. Định hướng hoạt động tín dụng DN vừa và nhỏ 57 3.1.1. Phương hướng phát triển chung của Ngaân hàng NN& PT NT Tân Kỳ 57 3.1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 của Ngân hàng NN& PT NT Tân Kỳ. 58 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng DN vừa và nhỏ ở Ngân hàng NN& PT NT Tân Kỳ 59 3.2.1. Đa dạng hoá hoạt động tín dụng đối với DNVVN 59 3.2.1.1. Đa dạng hoá về loại hình tín dụng đối với DNV&N 59 3.2.1.2. Đa dạng hoá hình thức tín dụng đối với DNVVN 60 3.2.1.3. Đa dạng hoá phương thức cho vay: 60 3.2.2. Xây dựng chiến lược Marketing trong đó trọng tâm là chính sách khách hàng nhằm mở rộng và tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa chi nhánh NHNN&PTNT Huyện Tân Kỳ và DNVVN 61 3.2.3. Tăng cường hoạt động tư vấn đối với DNVVN 62 3.2.4. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng đối với DNV&N, thực hiện đúng quy trình tín dụng: 62 3.2.4.1. Về thu thập thông tin 63 3.2.4.2. Về phân tích và đánh giá khách hàng 63 3.2.5 Hoàn thiện cơ chế đảm bảo tiền vay đối với DNVVN tại Chi nhánh NHNN&PTNT huyện Tân Kỳ 64 3.2.6. Tổ chức đào tạo và đào tạo lại cán bộ tín dụng của chi nhánh NHNN&PTNT huyện Tân Kỳ trong đó tập trung nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng. 66 3.3. Kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng DN vừa và nhỏ ở Ngân hàng NN& PT NT Tân Kỳ 68 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ, các bộ ban ngành liên quan. 68 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 69 3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng NN& PT NT Tân Kỳ- Nghệ An 69 KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY