Đề tài Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang

CHƯƠNG I: ISO 9000 VÀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.- 1.1 Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000; 1.2 Áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước; 1.3 Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về cải cách dịch vụ hành chính công.- CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG ISO 9001:2000 VÀ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI TIỀN GIANG.- 2.1 Vài nét về tỉnh Tiền Giang; 2.2 Giới thiệu bộ máy quản lý hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang; 2.3 Giới thiệu chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang; 2.4 Giới thiệu chương trình áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính của tỉnh Tiền Giang; 2.5 Thực trạng ứng dụng ISO 9000:2001 vào công tác cải cách hành chính tỉnh.- CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG ISO 9001:2000 VÀO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH TIỀN GIANG.- 3.1 Mục đích của giải pháp; 3.2 Giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính công theo ISO 9001:2000; 3.3 Kiến nghị.- KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY