Đề tài Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

<p> Ngân hàng cần xây dựng quy chế quy định về phân định quyền hạn và trách nhiệm của các khối kinh doanh và khối hỗ trợ để tránh chức năng nhiệm vụ chồng ch o, tạo thuận lợi cho các khối phối hợp thực hiện quy trình hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, ngân hàng phải nâng cao các điều kiện, tiêu chu n về năng lực quản trị kinh nghiệm công tác và trình độ chuyên môn đối với các chức danh lãnh đạo và quản lý chủ chốt của ngân hàng. Ngân hàng có thể mời những người có uy t n, có kinh nghiệm tham gia các chức danh thành viên độc lập trong ủy ban thuộc HĐQT để tránh tình trạng cơ cấu kh p dễ nảy sinh quyết định có lợi ch cục bộ cho các thành viên chủ chốt của HĐQT hơn là lợi ch chung của đại bộ phận cổ đông. MBBank phải tiến hành triển khai các quy trình, ch nh sách kinh doanh nội bộ lành mạnh, áp dụng có hiệu quả các phương pháp quản trị, điều hành tiên tiến phu hợp với thông lệ, chu n mực quốc tế và quy định của pháp luật. Hơn nữa, việc cơ cấu, sắp xếp lại các bộ phận chức năng kinh doanh, quản trị, điều hành là rất cần thiết; sắp xếp bố tr hợp lý cán bộ quản lý và kinh doanh ngân hàng có trình độ cao, ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp tốt. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY