Đề tài Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

 Những thay đổi có ý nghĩa bước ngoặt quan trọng: - Từ tâm lí thụ động, ỷ lại vào Nhà nước và tập thể, trông cờ viện trợ đã chuyển sang tính năng động, chủ động và tính tích cực xã hội của tất cả các tầng lớp dân cư. - Từ chỗ đề cao quá mức lợi ích của tập thể 1 cách chung chung, thi hành chế độ phân phối theo lao động trên danh nghĩa nhưng thực tế là bình quân đã chuyển sang thực hiện phân phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế với chính sách xã hội. - Từ chỗ nhà nước bao cấp toàn bộ trong việc giải quyết việc làm đã dần dần chuyển trọng tâm sang thiết lập cơ chế, chính sách để các thành phần kinh tế và người lao động đều tham gia tạo việc làm. - Từ chỗ không chấp nhận có sự phân hóa giàu nghèo – đã đi đến khuyến khích mọi người làm giầu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo, coi trọng việc có 1 bộ phận dân cư giàu trước là cần thiết cho sự phát triển. - Từ chỗ muốn đẩy nhanh chóng xây dựng 1 cơ cấu xã hội “thuần nhất” chỉ còn có giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tập thể và tầng lớp chi thức đã đi đến quan niệm cần thiết xây dựng 1 cộng đồng xã hội đa dạng. góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY