Đề tài Định hướng và nội dung kiện toàn tổ chức và tinh giản biên chế của cơ quan kiểm toán nhà nước

(Bản scan) Với nội dung nghiên cứu của 3 chương, đề tài đã được những nội dung chính sau đây: - Phân tích một cách có hệ thống những vấn đề về kiểm toán, cơ quan Kiểm toán Nhà nước là cơ sở cho việc nghiên cứu vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của cơ quan Kiểm toán nhà nước - Phân tích một cách toàn diện thực trạng về tổ chức và biên chế của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, đưa ta những vấn đề liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của cơ quan Kiểm toán Nhà nước cần xem xét điều chỉnh bổ sung

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY