Đề tài Địa lí kinh tế Việt Nam: Công nghiệp

MỤC LỤC Phần mở đầu Phần nội dung Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 1. Bối cảnh lịch sử 2. Quá trình công nghiệp hoá đất nước 2.1 Quan điểm về công nghiệp hoá của Đảng cộng sản Việt Nam 2.2 Mục tiêu tổng quát 2.3 Mục tiêu cụ thể 3. Các ngành công nghiệp của nước ta Chương 2: TÌM HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG 1. Công nghiệp khai thác nguyên, nhiên liệu 1.1 Công nghiệp khai thác than 1.1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.2 Hiện trạng 1.1.3 Tiềm năng tài nguyên than 1.1.4 Nhu cầu than 1.1.5 Triển vọng phát triển ngành than 9 1.1.6 Cơ hội và thách thức phát triển ngành than 10 2.2 Công nghiệp khai thác dầu khí 12 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 12 2.2.2 Tình hình dầu khí Việt Nam 12 2.3 Công nghiệp điện lực 16 2.3.1 Thuỷ điện 16 2.3.2 Nhiệt điện 18 Chương 3: CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU 19 1. Vật liệu xây dựng 19 1.1 Tổng quan ngành công nghiệp vật liệu Việt Nam 19 1.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ vật liệu xây dựng trong những năm qua 19 1.3 Quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010 21 1.3.1 Mục tiêu 21 1.3.2 Quan điểm quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010 21 1.3.3 Định hướng các chỉ tiêu quy hoạch 22 2. Công nghiệp hoá chất 26 2.1 Lịch sử phát triển ngành hoá chất Việt Nam 26 2.2 Quy hoạch phát triển ngành hoá chât Việt Nam đến năm 2010 (có tính đến năm 2020) 28 2.2.1 Mục tiêu phát triển đến năm 2020 28 2.2.2 Quy hoạch phát triển các sản phẩm 31 2.2.3 Các dự án đầu tư chủ yếu của ngành công nghiệp háo chất 35 2.2.4 Hệ thống các giải pháp và phát triển quy hoạch 35 3. Công nghiệp luyện kim 36 3.1 Công nghiệp luyện kim đen 37 3.1.1 Vai trò 37 3.1.2 Nước ta cũng có nhiều điều kiện để phát triển ngành luyện kim đen 38 3.2 Công nghiệp luyện kim màu 38 3.2.1 Vai trò 38 3.2.2 Tình hình ở Việt Nam 38 Chương 4: CÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ CÁC NGÀNH KHÁC 40 1. Cơ khí 40 1.1 Khái quát về ngành cơ khí của Việt Nam 40 1.2 Tình hình phát triển 40 1.2.1 Giai đoạn trước năm 1975 40 1.2.2 Giai đoạn từ năm 1975-1986 40 1.2.3 Giai đoạn từ năm 1986-2002 41 1.2.4 Giai đoạn 2002 đến nay 41 1.3 Những thành tựu nổi bật 41 1.4 Định hương phát triển mới của ngành 43 1.4.1 Thiết bị toàn bộ 44 1.4.2 Máy động lực 45 1.4.3 Máy kéo và máy công nghiệp 45 1.4.4 Máy công cụ 46 1.4.5 Cơ khí xây dựng 46 1.4.6 Cơ khí tàu thuỷ 46 1.4.7 Thiết bị điện 47 1.4.8 Cơ khí ô tô và cơ khí giao thông vận tải 47 1.5 Các chính sách và hỗ trợ ngành cơ khí phát triển 48 1.5.1 Chính sách thị trường 48 1.5.2 Chính sách tạo vốn cho ngành cơ khí 49 1.5.3 Chính sách thuế 49 1.5.4 Chính sách cho đầu tư và phát triển 50 1.5.5 Chính sách đào tạo nguồn nhân lực 50 2. Điện tử 51 Chương 5: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN 54 1. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm 54 1.1 Tình trạng sản xuất 54 1.2 Nguồn nguyên liệu 54 1.3 Lao động 55 1.4 Đầu tư, thiết bị 55 1.5 Thị trường tiêu thụ 57 1.5.1 Thị trường trong nước 57 1.5.2 Thị trường ngoài nước 57 1.6 Thuận lợi và khó khăn 58 1.6.1 Thuận lợi 58 1.6.2 Khó khăn 59 1.7 Cơ hội đầu tư 60 1.7.1 Dự báo phát triển 60 1.7.2 Cơ hội đầu tư 61 1.7.3 Cơ hội đầu tư các ngành hàng cụ thể 62 2. Công nghiệp dệt may 64 CHƯƠNG 6: PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 69 1. Công nghiệp Việt Nam đang mở rộng quy mô và vị trí trong nền kinh tế 69 2 Phân bố công nghiệp Việt Nam đang thay đổi theo vùng và theo thành phần kinh tế 70 3. Công nghiệp Việt Nam bước đầu tiến tới tập trung hoá theo lãnh thổ 72 Phần kết luận 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY