Đề tài Đề xuất dây truyền công nghệ xử lý nước thải cho cơ sở sản xuất bún khô Vân Hùng

<p> - Ngăn sinh học kỵ khí (B & C): Tại ngăn sinh học kỵ khí, các vi sinh vật kỵ khí sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải thành các chất vô cơ ở dạng đơn giản và khí Biogas (CO2, CH4, H2S, NH3 ), theo phản ứng sau: Chất hữu cơ + Vi sinh vật kỵ khí → CO2 + CH4 + H2S + Sinh khối mới + Qua quá trình lắng tại ngăn sẽ giúp giữ lại các chất cặn phân hủy cùng với lượng chất thải của vi sinh vật. - Ngăn chuyển hóa vi sinh (D): Đóng vai trò chuyển tiếp từ quá trình phân hủy kị khí sang quá trình phân hủy hiếu khí. Đồng thời lưu giữ thêm sinh khối cho vi sinh vật hiếu khí. - Ngăn sinh học hiếu khí (E): Trong bể sinh học hiếu khí, các vi sinh vật hiếu khí sử dụng oxy hòa tan phân hủy và chuyển hóa chất hữu cơ trong nước thải thành sinh khối, CO2 và nước. Các vi sinh vật tập hợp thành tập đoàn, dưới dạng các bông bùn hoạt tính. Nguồn oxy hòa tan được cung cấp từ máy thổi khí thông qua hệ thống ống phân phối khí. Khi nguồn oxy hòa tan được đảm bảo, quá trình oxy hóa sinh học các chất ô nhiễm và quá trình nitrat hoá diễn ra triệt để. Kết quả nước được làm sạch và sinh khối vi sinh vật tăng lên. Tại ngăn này cũng xảy ra quá trình lắng để lắng bùn sau xử lý. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY