Đề tài Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế 2006 - 2010 tỉnh Sơn La

Phần I: Những vấn đề lý luận chung. A. Kế hoạch hóa tăng trưởng kinh tế và vai trò của kế hoạch hóa tăng trưởng kinh tế trong công tác hoạch định phát triển kinh tế -xã hội. 1. Các khái niệm. 2. KH hóa tăng trưởng kinh tế trong công tác hoạch định phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt ở địa phương. B. Sơn La điểm sáng mới của Tây Bắc C. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài. Phần II: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế 2006-2010 tỉnh Sơn La. Chương I : Kế hoạch tăng trưởng kinh tế 2006-2010 tỉnh Sơn La. 1. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu 2. Định hướng phát triển các ngành Chương II : Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch tăng trưởng kinh tế 2006-2010 tỉnh Sơn La. A. Kết quả đạt được. I .Thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế II : Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. B.Yếu kém, khuyết điểm và nguyên nhân. I : Yếu kém, khuyết điểm. II : Nguyên nhân yếu kém. Chương III : Một số đề xuất với việc thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế 2006-2010 ở Sơn La. A. Các giải pháp chung: 1.Nâng cao chất lượng công tác KHH gắn quy hoạch, kế hoạch phát triển với định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành vùng lãnh thổ. 2. Xây dựng, phát triển mạnh mẽ các loại thị trường nhằm tạo những bứt phá, bước phát triển mới đồng bộ hơn về kinh tế- xã hội. B. Các giải pháp cụ thể cho từng ngành thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 1. Phát triển nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn. 2. Phát triển và chuyển dịch cơ cấu công nghiệp: 3.Phát triển các ngành dịch vụ, tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ trong GDP Phần III: Kết luận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY