Đề tài Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát nội bội chu trình hàng tồn kho tại công ty cổ phần dệt may Huế

<p> Trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh ngày nay, thông tin kế toán ngày càng trở nên hết sức cần thiết đối với mỗi nhà quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là những thông tin về chi phí do kế toán quản trị cung cấp để có thể đưa ra các quyết định kinh doanh mang tính chất sống còn với doanh nghiệp. Trong khi việc ứng dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp ở Việt Nam vào hoạt động kiểm soát chi phí còn là vấn đề mới mẻ chưa được triển khai một cách đồng bộ, khoa học và cũng chưa khai thác, phát huy hết ưu thế của công cụ quản lý khoa học này. Nhận thức được vấn đề này, tôi đã thực hiện nghiên cứu đề tài: “Hiệu quả hoạt động kiểm soát chi phí tại công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế”. Đề tài đã đạt được những nội dung nghiên cứu sau: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp, phân loại chi phí, phương pháp hạch toán ở các công ty xây dựng. - Trên cơ sở thực tập tại công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế, khóa luận đã nghiên cứu thực trạng kế toán quản trị chi phí ở công ty như: phân loại chi phí, công tác lập dự toán, tình hình kiểm soát chi phí và báo cáo thực hiện kiểm soát chi phí. - Từ việc phân tích đánh giá thực trạng, khóa luận đã rút ra được những mặt hạn chế, tồn tại. Từ đó xây dựng các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị về kiểm soát chi phí như: hoàn thiện công tác phân loại chi phí, lập dự toán chi phí, hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán, bộ máy kế toán quản trị, báo cáo kế toán quản trị. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY