Đề tài Đánh giá thủ tục kiểm toán số dư đầu năm trong kiểm toán Báo cáo tài chính năm đầu tiên tại Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ - Chi nhánh Đà Nẵng

Ngoài ra, tài khoản Tiền gửi ngân hàng không chỉ chịu sự quản lí của đơn vị được kiểm toán mà còn chịu sự quản lí từ phía ngân hàng nên sai sót thường ít xảy ra. Vì thế thông thường, KTV có thể tin cậy vào thủ tục này để xác nhận số dư đầu năm mà không cần phải áp dụng thêm các thủ tục xác nhận khác. 5. Đối với khoản phải thu khách hàng, KTV chủ yếu xem xét số dư đầu năm của đơn vị thông qua các nghiệp vụ thanh toán phát sinh trong kì. Thủ tục này được các KTV lồng ghép trong quá trình kiểm toán cho số liệu phát sinh năm nay. Nó không chỉ giúp KTV xác nhận số dư đầu năm mà còn giúp KTV thu thập bằng chứng kiểm toán cho các khoản mục khác liên quan trong kì như: Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Doanh thu 6. Đối với Tài sản cố định, KTV tiến hành kiểm tra chứng từ chứng minh quyền sở hữu của đơn vị đối với các tài sản hiện có, đồng thời tính toán, kiểm tra việc trích lập khấu hao có đầy đủ, phù hợp với qui định của chuẩn mực thông tư hiện hành hay không. Tài sản cố định là loại tài sản có thời gian sử dụng dài và thông thường ít biến động ở đa số các đơn vị. Chính vì thế khi KTV xác nhận được số dư đầu năm của đơn vị được phản ánh hợp lí thì một phần nào KTV đã có cái nhìn khái quát cho số dư của Tài sản cố định trong năm hiện hành. Khi KTV tiến hành xác nhận số dư đầu năm tài khoản khấu hao Tài sản cố định thông qua tính toán và kiểm tra tính hợp lí của việc trích lập thì đồng thời KTV cũng kiểm tra được số dư tài khoản khấu hao Tài sản cố định năm hiện hành. Nếu số dư đầu năm phản ánh trung thực hợp lí thì khả năng số dư phát sinh trong kì được phản ánh trung thực hợp lí là rất cao, nhất là trong bối cảnh các đa phần các công ty hiện nay đều sử dụng phẩn mềm kế toán máy để hỗ trợ cho công tác kế toán. Từ đó, KTV chỉ cần thực hiện thêm một vài thủ tục khác để có thể đưa ra kết luận cho số dư trong năm hiện hành.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY