Đề tài Đánh giá tác động công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án formosa tới sinh kế người dân khu tái định cư xã kỳ lợi

Dự án Formosa là dự án đầu tư nước ngoài có tổng vốn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam và Hà Tĩnh là tỉnh nhận được nguồn vốn đó. Là một tỉnh có tốc độ phát triển còn chậm nhiều so với các tỉnh trong cả nước nhưng trong giai đoan từ năm 2009 đến nay tỉnh Hà Tĩnh đã có những bước phát triển vượt bậc tốc độ bình quân hàng năm giai đoạn 2009 - 2011 đạt 9,81% (trong đó năm 2011 đạt 11,7%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ chiếm trên 60%. Thu ngân sách trên địa bàn từ 130 tỷ đồng năm 2000, đã đạt mốc 2.000 tỷ đồng vào năm 2009, trên 3.000 tỷ đồng trong năm 2011, phấn đấu đạt gần 5.000 tỷ đồng kế hoạch năm 2012; cơ cấu nguồn thu có chuyển biến tích cực, nguồn thu từ đất giảm dần, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng và chiếm tỷ lệ lớn trong tổng thu, đã phản ánh được sự phát triển kinh tế của tỉnh những năm qua. Kết cấu hạ tầng toàn tỉnh được cải thiện rõ rệt. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng nhanh; tiềm năng, lợi thế trong phát triển công nghiệp đã được khai thác đúng định hướng và phát huy hiệu quả.[14]. Những thành tựu đó chắc chắn không thể không có sự đóng góp của các nguồn vốn ĐTNN đầu tư vào tỉnh. Điển hình là huyện Kỳ Anh sau khi có dự án Formosa đời sống người dân đã có những chuyển biến tích cực rõ nét trên nhiều phương diện. Tất nhiên còn có nhiều hạn chế nhưng nhìn chung thì người dân đan hài lòng với cuộc sống của họ đó là một điều đáng vui mừng cho tỉnh Hà Tĩnh HỌC KINH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY