Đề tài Đánh giá quy trình quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế huyện Triệu Phong

<p> - Phạt về hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp ngân sách Nhà nước trong năm 2011 là 39.660.518 đồng, mức phạt là 3.966.052 đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. - Phạt 0,05%/ngày chậm nộp đối với số tiền thuế khai thiếu, mức phạt 2.339.814 đồng theo Khoản 3, Điều 13 của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Tổng số thuế, phạt phải nộp: 17.938.822 đồng. Thời hạn nộp: Trong 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu nộp chậm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY