Đề tài Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp tư nhân hòa Nga

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt thì vốn càng có tầm quan trọng hơn đối với bất kỳ Doanh Nghiệp. Một Doanh Nghiệp có một lượng vốn lớn và có cách thức quản lý đúng đắn thì sẽ đứng vững được trên thị trường. Vốn chính là điều kiện kiên quyết để đưa doanh nghiệp đến thành công. Trong giai đoạn 2013 – 2015, tình hình quản lý và sử dụng vốn của DNTN Hòa Nga đã có những thay đổi quan trọng. Lượng vốn cố định trong những năm qua đang tăng dần lên, cho thấy Doanh Nghiệp đã quản lý rất tốt lượng vốn cũng như công tác quản lý tài chính của mình. Bên cạnh đó, vốn lưu động bình quân cũng có lượng tăng qua từng năm cho thấy rằng: Doanh Nghiệp muốn phát triển thì các khoản tài sản thuộc vốn lưu động phải linh hoạt và tùy thời điểm trong năm sẽ có phát sinh tăng hay giảm khác nhau để phù hợp với tình hình phát triển của Doanh Nghiệp. Mặt khác, khi đi vào nghiên cứu tình hình cụ thể chúng ta thấy rằng, mặc dù hiệu hiệu quả sử dụng vốn tương đối cao thông qua các chỉ số như: hiệu suất sử dụng vốn cố định, hiệu suất sử dụng vốn lưu động, hàm lượng vốn cố định, hàm lượng vốn lưu động, tỷ suất sinh lời vốn cố định, tỷ suất sinh lời vốn lưu động, số vòng quay vốn lưu động, thời gian một vòng luân chuyển từ đó doanh thu thuần tăng từ 9.883 triệu đồng năm 2013 lên đến hơn 34.258 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế là tăng từ 63 triệu đồng năm 2013 lên đến 246 triệu đồng năm 2015. Tuy nhiên do Doanh Nghiệp có lượng vốn bình quân tăng quá nhanh do đó đã ảnh hưởng lớn đến Doanh Nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY