Đề tài Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty bánh kẹo kinh đô

MÔN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO KINH ĐÔ Mục Lục PHẦN I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 2 PHẦN II. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TỔNG HỢP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 5 1. Bản chất của hiệu quả kinh doanh: 5 2. Sự cần thiết phải tính và nâng cao hiệu quả KD 5 3. Phân tích và đánh giá HQKD của công ty cổ phần kinh đô 7 3.1. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp: 7 3.2. Chỉ tiêu Doanh lợi của toàn bộ vốn kinh doanh 7 3.3. Doanh lợi của vốn tự có 8 3.4. Doanh lợi của doanh thu bán hàng 9 3.5. Sức sản xuất của 1 đồng vốn kinh doanh 10 3.6. Sức sản xuất của 1 đồng chi phí kinh doanh 10 4. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh một số lĩnh vực: 12 4.1. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn dài hạn và tài sản cố định 12 4.2. Chỉ tiêu sức sinh lời 12 4.3. Chỉ tiêu sức sản xuất 12 5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động 13 5.2. Chỉ tiêu sức sinh lời bình quân của lao động 13 5.3. Chỉ tiêu hiệu suất tiền lương 14 5.3. Năng suất lao động 14 6. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh: 15 6.1. Các nhân tố bên trong 15 6.1.1. Lực lượng lao động 15 6.1.2. Hoạt Động Phát Triển Nguồn Nhân Lực 15 6.1.2.2 Công nghệ kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 16 6.1.3. Bộ phận quản trị doanh nghiệp 17 6.2. Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài 18 6.2.1. Môi trường pháp lý 18 6.2.2. Ảnh hưởng của môi trường kinh tế 19 6.2.3. Các yếu tố cơ sở hạ tầng 20 Phần III: Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh: 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY