Đề tài Đánh giá Hệ thống Kiểm soát nội bộ về hoạt động thu chi TM tại Ngân hàng Agribank Việt Nam – Chi nhánh huyện A lưới

Trong giai đoạn hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cho các ngân hàng những vận hội và cả những thách thức to lớn, đòi hỏi các ngân hàng phải tự vận động đổi mới hoạt động tăng cường sức cạnh tranh và giảm thiểu những rủi ro trong hoạt động của mình. Trong bối cảnh đó, KSNB là một công cụ quan trọng để quản lý giám sát hoạt động của các ngân hàng. Khái niệm về KSNB hiện nay được xem là một trong những nhân tố cốt yếu trong sự thành công của Ngân hàng. Dễ dàng nhận thấy, KSNB đóng vai trò rất quan trọng đối với sự an toàn và khả năng phát triển trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Việc xây dựng và thực hiện một cơ chế KSNB phù hợp và hiệu quả sẽ cho phép các NHTM chống đỡ tốt nhất với rủi ro. Nội dung xuyên suốt của chuyên đề bàn về Hệ thống KSNB về hoạt động thu chi TM tại Ngân hàng Agribank Việt Nam chi nhánh A Lưới. Chuyên đề đã khái quát lại một cách cơ bản nhất những biện pháp kiểm soát TM giúp ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến TM có thể xảy ra trong hoạt động hàng ngày, nhằm đảm bảo mục tiêu của Đơn vị được thực hiện một cách hiệu quả. Nguyên cứu Hệ thống Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động thu chi TM tai Agribank A Lưới để có cái nhìn chi tiết hơn về các biện pháp quản lý TM trong một NHTM. Trên cơ sở đó góp một phần nhỏ trong việc truyền tải những lý thuyết về kiểm soát vào thực tiễn hoạt động của Ngân hàng. i học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY