Đề tài Đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Huế

- Nêu lên thực trạng và đánh giá chất lƣợng hoạt động TDCN của NH TMCP Á Châu – Chi nhánh Huế giai đoạn 2009 – 2012 nhìn từ 2 góc độ NH và KH. Về phía ngân hàng, phân tích trên các khía cạnh doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dƣ nợ, nợ quá hạn, nợ xấu và lợi nhuận hoạt động TDCN, đƣa ra những mặt đạt đƣợc cũng nhƣ những tồn tại cần giải quyết. Đánh giá sự hài lòng của KH về chất lƣợng TDCN của NH. Kết quả chỉ ra rằng nhân tố Hiệu quả phục vụ tác động lớn nhất đến sự hài lòng của KHCN khi tham gia tín dụng ở NH Á Châu Huế, tiếp đến là Phƣơng tiện hữu hình, Sự đảm bảo, Sự tin cậy và cuối cùng là yếu tố Giá cả. - Dựa vào thực trạng TDCN của NH, đề tài đã đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng hoạt động TDCN tại ngân hàng TMCP Á Châu Huế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY