Đề tài Đặc điểm nghệ thuật nhóm sử thi Dăm Giông

<p> Giông và trai làng đi săn và bắn đƣợc trâu rừng kr yang, một con trâu thần rất đẹp. Con trâu rừng chỉ bị thƣơng và chạy đến vùng hạ nguồn mới chết. Bọn ngƣời xấu hạ nguồn là Jrai, Lao, Pƣ Pƣng, chiếm đoạt trâu rừng xẻ thịt. Mặc dù Giông giải thích và thuyết phục nhƣng bọn Jrai vẫn không trả hoặc chia thịt trâu cho Giông. Tức giận, bọn Giông giết chết G l Yang, em út của Jrai. Trên đƣờng về nhà, bọn Giông đƣợc Krôi Yang và Glong Kong cho ăn uống. Họ còn đƣa ghè rƣợu quý hơkha ra mời khách và giới thiệu hai em gái là Bia Phu và Hu Yang cho bọn Giông. Về lại thƣợng nguồn, Giông thuật lại chuyện bị cƣớp trâu, dân làng hối thúc Giông trả thù. Đội quân tham gia trả thù bọn Jrai gồm anh em họ của Giông và hai ngƣời bạn Krôi Yang, Glong Kong. Sau ba tháng giao tranh, Giông giết chết bọn Jrai, anh em của họ xin đƣợc làm nô lệ. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY