Đề tài Công tác kế hoạch trong nền kinh tế thị trường: Yêu cầu và phương hướng đổi mới

I. Sự cần thiết của KH đối với sự phát triển kinh tế trong nền kinh tế thị trường 1. KH là công cụ của nhà nước (các cấp) để can thiệp vào nền kinh tế thị trường 1.1. Vai trò của nhà nước (các cấp) trong nền kinh tế thị trường 1.2. Những công cụ thực hiện sự can thiệp 2. KH là công cụ huy động và phân bổ nguồn lực khan hiếm nhằm thực hiện các mục tiêu ưu tiên 3. KH là công cụ để Chính phủ công bố các mục tiêu phát triển của mình và huy động nguồn lực xã hội cùng hướng tới đạt mục tiêu 4. KH là một công cụ để thu hút được các nguồn tài trợ từ nước ngoài II. Sự khác biệt giữa KH trong nền kinh tế thị trường với KH trong cơ chế tập trung mệnh lệnh 1. Sự khác biệt về bản chất Bảng 1: So sánh bản chất của KH trong cơ chế KHH tập trung và cơ chế thị trường 2. Sự khác nhau về hệ thống chỉ tiêu KH Theo góc độ nội dung KHH Đứng trên góc độ tính chất quản lý Đứng trên góc độ hình thái biểu hiện 3. Sự khác biệt trong trình tự xây dựng KH III. Những tiếp cận mới trong công tác KH 2. KH mang tính chiến lược 2. KH gắn với nguồn lực 3. Thực hiện sự tham gia của các bên trong lập KH 4. KH mang tính lồng ghép IV. Những bất cập trong lập KH hiện nay và những vấn đề tiếp tục đổi mới 1. Những bất cập trong công tác KH hiện nay ở các cấp 1.1. Về nhận thức của các bên hữu quan 1.2. Về trình độ, kỹ năng của cán bộ KH 1.3. Về phương pháp lập KH 2. Những yêu cầu đặt ra trong tiếp tục đổi mới công tác KH 3. Những nội dung cần tiếp tục đổi mới trong xây dựng KHPT kinh tế - xã hội 3.1. Thực hiện đánh giá thực trạng phát triển KTXH và tình hình thực hiện KH phải chú ý đến quan điểm đánh giá để lập KH chiến lược 3.2. Cần nhấn mạnh đến xác định các mục tiêu ưu tiên trong các bản KH 3.3. Phải xây dựng nhiều phương án phát triển trong thời kỳ KH 3.4. Lập KH tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát thực hiện KH 3.5. Xây dựng các cân đối nguồn lực cho thực hiện mục tiêu phát triển Kết luận:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY