Đề tài Công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh

LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT 1.1. Vai trò, đặc điểm của đất đai và sự cần thiết phải đấu giá QSD đất 1.1.1. Vai trò của đất đai 1.1.2. Đặc điểm của đất đai 1.1.3. Sự cần thiết phải đấu giá QSD đất 1.2. Công tác đấu giá QSD đất 1.2.1. Khái niệm và vai trò của công tác đấu giá QSD đất 1.2.2. Mục đích, yêu cầu và nguyên tắc đấu giá QSD đất 1.2.3. Nội dung công tác đấu giá QSD đất 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đấu giá QSD đất CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH 2.1. Khái quát chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Đông Anh 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, ti nguyên thiên nhiên 2.1.2. Khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 2.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 2.2. Hiện trạng sử dụng đất và tình hình biến động đất đai trên địa bàn huyện Đông Anh 2.2.1. Hiện trạng sử dụng đất đai toàn Huyện 2.2.2. Tình hình biến động đất đai trên địa bàn Huyện 2.2.3. Đánh giá chung về hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn Huyện 2.3. Thực trạng công tác đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Đông Anh 2.3.1. Thực trạng về thực hiện công tác đấu giá 2.3.2. Đánh giá thực trạng công tác đấu giá QSD đất CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1. Mục tiêu và phương hướng tổ chức thực hiện công tác đấu giá QSD đất của huyện Đông Anh 3.1.1. Mục tiêu 3.1.2. Phương hướng tổ chức 3.2. Các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu giá QSD đất 3.2.1. Nhóm giải pháp trong công tác chuẩn bị đấu giá 3.2.2. Nhóm giải pháp trong công tác đấu giá 3.2.3. Nhóm giải pháp sau đấu giá 3.2.4. Một số giải pháp hỗ trợ việc quản lý đất đai trên địa bàn Huyện102 3.3. Kiến nghị KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY