Đề tài Cơ sở khoa học của việc thiết lập hệ thống tòa án hành chính ở Việt Nam

1. Mấy quan điểm chung xây dựng hệ thống tài phán hành chính. 2. Tình hình ban hành văn bản quản lý - một số nguyên nhân và những kiến nghị khắc phục. 3. Một số vấn đề về khiếu nại và tố cáo của công dân với vấn đề tài phán hành chính ở nước ta. 4. Xây dựng các hệ thống văn bản pháp luật về hành chính để phục vụ cho hoạt động của Tòa án hành chính. 5. Vài suy nghĩ về vấn đề khiếu nạo, tố cáo với vấn đề tài phán hành chính. 6. Kết qủa khảo sát thực tế và điều tra xã hội học. 7. Báo cáo kiểm điểm 10 năm thực hiện Pháp lệnh quy định việc xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (1981-1991). 8. Một số vấn đề về tài phán hành chính của chính quyền Sài gòn và đề xuất mô hình tài phán hành chính ở Việt Nam. 9. Mô hình tổ chức tài phán hành chính của một số nước trên thế giới. 10. Thiết lập tòa án hành chính góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền 11. Quan niệm về phân công quyền lực và chức năng tài phán hành chính 12. Các cơ chế kiểm tra tính hợp pháp của các văn bản hành chính ở nước ta hiện nay 13. Vấn đề tổ chức tài phán hành chính ở nước ta 14. Một vài ý kiến về thành lập Tòa án hành chính ở nước ta 15. Vai trò của tài phán hành chính trong công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia và những yêu cầu đặt ra cho việc tổ chức cơ quan tài phán hành chính 16. Tài phán hành chính trong nền hành chính quốc gia - sự phân biệt giữa hành chính tài phán và hành chính quản lý 17. Tính đặc thù của tài phán hành chính 18. Tài phán hành chính ở một số nước trên thế giới 19. Mấy ý kiên về các mô hình tổ chức Tòa án hành chính 20. Một số phương án tổ chức Tòa án hành chính ở Việt Nam 21. Những căn cứ để xác định thẩm quyền của Tòa án hành chính 22. Bàn về thẩm quyền của Tòa án hành chính 23. Một số ý kiến về thẩm quyền của Tòa án hành chính 24. Những vấn đề về thẩm quyền xét xử của Tòa án hành chính qua nghiên cứu kinh nghiệm của Cộng hòa liên bang Đức 25. Vi phạm hành chính và giải quyết các vụ kiện hành chính có nhân tố nước ngoài 26. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của việc giải quyết khiếu nại theo cấp hành chính 27. Các bên trong tố tụng hành chính 28. Về vai trò của luật sư trong tố tụng hành chính 29. Cơ sở khoa học vủa việc xác định các giai đoạn tố tụng hành chính 30. Một số ý kiến về đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán hành chính 31. Tòa án hành chính - Những vấn về cần tiếp tục nghiên cứu 32. Một số vấn đề đặt ra trong các cơ chế hiện hành về giải quyết khiếu nại hành chính và phương hướng hoàn thiện 33. Báo cáo kiểm điểm 3 năm thực hiện Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo 34. Báo cáo khảo sát kinh nghiệm nước ngoài về tài phán hành chính

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY