Đề tài Cổ phần hóa ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CỔ PHẦN HÓA NHTMNN. - 1.1 Tính tất yếu khách quan của quá trình cổ phần hóa các NHTMNN; 1.2 Khái niệm cổ phần hóa NHTMNN; 1.3 Mục tiêu của quá trình cổ phần hóa các NHTMNN; 1.4 Các nội dung thực hiện cổ phần hóa NHTMNN; 1.5 Các phương thức thực hiện cổ phần hóa; 1.6 Kinh nghiệm cổ phần hóa NHTMNN ở một số nước trên thế giới. - CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA BIDV. - 2.1 Khái quát về BIDV; 2.2 Thực trạng kinh doanh của BIDV giai đoạn từ năm 2003 đến nay; 2.3 Kế hoạch cổ phần hóa BIDV; 2.4 Thực trạng quá trình chuẩn bị cổ phần hóa của BIDV; 2.5 Đánh giá quá trình thực hiện cổ phần hóa BIDV. - CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THỰC HIỆN THÀNH CÔNG QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA BIDV; 3.1 Tác động của cam kết WTO tới hoạt động NHTMNN; 3.2 Định hướng hoạt động của BIDV sau cổ phần hóa; 3.3 Các giải pháp thúc đẩy thực hiện thành công cổ phần hóa BIDV .- KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY