Đề tài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh đắk lắk giai đoạn 2006-2009, những thành công và thách thức

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh gia súc, gia cầm, giá vật tư phân bón trong những năm qua tăng, thị trường nông sản có những năm không ổn định nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giá trị sản xuất ngành nông nghiệp liên tục tăng trưởng. Giai đoạn 2001-2005 tăng bình quân 4,62%, thời kỳ 2006-2009 tăng bình quân 6,28% cao hơn trung bình của cả nước. Nhờ đó, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn tạo nền tảng cho việc đổi mới nền kinh tế nói chung. Tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong những năm qua góp phần bảo đảm an ninh lương thực của địa phương. Sản lượng lương thực có hạt tăng trưởng mạnh trong những năm qua cho thấy vấn đề đột phá quan trọng trong tiến trình đổi mới ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh. Trong khi một số nước nghèo, đang phát triển có nguy cơ trước nạn thiếu đói lương thực thì sản lượng lương thực của tỉnh năm sau cao hơn năm trước. Năm 2000 sản lượng lương thực có hạt chỉ đạt 399 ngàn tấn thì đến năm 2009 đã đạt trên 985 ngàn tấn. Một tỉnh miền núi có sản lượng lương thực gần 1 triệu tấn có thể xem như là một thành tích tốt. Tăng bình quân sản lượng lương thực giai đoạn 2001-2005 là 13,3% và thời kỳ 2006-2009 là 7,2%. Đây là tỷ lệ tăng khá cao. Bình quân lương thực đầu người trong những năm gần đây tăng 7,27% (537 kg/người/năm). Giải quyết được vấn đề an ninh lương thực có ý nghĩa rất quan trọng, mở đường cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang các ngành phi nông nghiệp. Tăng trưởng của ngành nông nghiệp đã góp phần quan trọng thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến phát triển và tăng kim ngạch xuất khẩu. Những năm qua sản lượng ngô, sắn tăng đã cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến tinh bột sắn, thức ăn chăn nuôi. Sản lượng cà phê, cao su, mía, ong mật tăng đã góp phần quan trọng cho công nghiệp chế biến nông sản tạo thêm nguồn hàng xuất khẩu thu về ngoại tệ cho tỉnh. Tăng trưởng ngành công nghiệp thời kỳ 2001-2005 đạt

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY