Đề tài Chiến lược phát triển của trường Cao đẳng Tài chính Hải quan (2007-2015)

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG.- 1.1 Tổng quan về chiến lược; 1.2 Xây dựng chiến lược phát triển trường của các trường Cao đẳng - Đại học.- CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH - HẢI QUAN.- 2.1 Giới thiệu khái quát về trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan; 2.1 Phân tích các yếu tố môi trường nội bộ của trường; 2.3 Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của trường.- CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH - HẢI QUAN (2007-2015).- 3.1 Dự báo và mục tiêu phát triển; 3.2 Xây dựng chiến lược phát triển của trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan (2007-2015); 3.3 Các giải pháp nhằm thực hiện chiến lược phát triển trường; 3.4 Một số kiến nghị.- KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY