Đề tài Chiến lược kinh doanh của công ty TNHH một thành viên cấp nước Hải Phòng

MỤC LỤC PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP Khái quát về công ty Trung Tín 1Chức năng nhiệm vụ của công ty 2Một số đặc điểm chính của công ty 3Cơ cấu tổ chức bộ máy 6Kết quả sản xuất kinh doanh một số năm gần đây của doanh nghiệp theo các chỉ tiêu. 6 PHẦN II. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài doanh nghiệp để xác định cơ hội và nguy cơ đe doạ 8Phân tích nội bộ doanh nghiệp để làm rõ thế mạnh, điểm yếu trong kinh doanh 10Định hướng kinh doanh và mục tiêu của công ty 11Phân tích ma trận SWOT và hình thành các phương án chiến lược kinh doanh khác nhau 13Lựa chọn chiến lược kinh doanh cho tương lai 14 PHẦN III: CÁC VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC Các mục tiêu ngắn hạn của doanh nghiệp 15Phân bố các nguồn lực để thực hiện 15Hoạt động marketing của doanh nghiệp 16Các vấn đề về tài chính 16Nghiên cứu và phát triển 17Các đề xuất cụ thể của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước; các ngành và các địa phương có liên quan 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY