Đề tài Chiến lược kinh doanh cho đại lý hàng hải Việt Nam từ nay đến năm 2015, tầm nhìn 2020

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC.- 1.1 Khái quát về quản trị chiến lược; 1.2 Thiết lập chiến lược; KẾT LUẬN CHƯƠNG I.- CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TẾ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM.- 2.1 Giới thiệu về đại lý hàng hải Việt Nam; 2.2 Đánh giá sự tác động của môi trường bên ngoài đến đại lý hàng hải Việt Nam; 2.3 Đánh giá tình hình nội bộ của đại lý hàng hải Việt Nam; KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.- CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN 2020.- 3.1 Xác định sứ mạng và mục tiêu dài hạn của đại lý hàng hải Việt Nam từ nay đến năm 2020; 3.2 Xây dựng và lựa chọn chiến lược; 3.3 Giải pháp cụ thể; KẾT LUẬN CHƯƠNG 3. - KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY