Đề tài Chi phí đại diện đặc trưng trong công ty cổ phần

MỤC LỤC Lời mở đầu 3 Chương I- LÝ THUYẾT ĐẠI DIỆN CỦA JENSEN-MECKLING 5 1.1. Sự phân chia quyền sở hữu và quyền quản lý trong công ty cổ phần : . 5 1.1.1 Sở hữu và quản lý : . 5 1.1.2 Sự cần thiết của việc phân định quyền sở hữu và quyền quản lý : 6 1.1.3 Hậu quả của sự phân định quyền sở hữu và quyền quản lý- nguyên nhân dẫn đến chi phí đại diện 7 1.2. Tổng quan về chi phí đại diện : . 11 1.2.1 Khái niệm : 11 1.2.2 Phân loại . 12 Chương II CÁC LOẠI CHI PHÍ ĐẠI DIỆN ĐẶC TRƯNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN : 12 2.1 Chi phí đại diện do nợ 12 2.1.1 Tác động của nợ lên hành vi người quản lý: sự chuyển dịch lợi ích. 13 2.1.2 Các chi phí cấu thành nên chi phí đại diện do nợ: 15 2.1.2.1 Mất mát phụ trội: . 15 2.1.2.2 Chi phí giám sát và ràng buộc: 16 2.1.2.3 Chi phí phá sản và tái cấu trúc : . 18 2.1.3 Tại sao hầu như các công ty đều phải gánh chịu chí phí đại diện do nợ ? 20 2.1.4 Công thức đo lường chi phí đại diện do nợ . 21 2.1.4.1 Một số khái niệm : . 21 2.1.4.2 Giá trị công ty với sự hiện diện của chi phí đại diện: 21 2.1.4.3 Công thức đo lường chi phí đại diên do nợ . 29 2.1.4.4 Ví dụ . 33 2.2. Chi phí đại diện của vốn cổ phần bên ngoài : 38 2.2.1 Khái niệm : 38 2.2.2 Các yếu tố dẫn đến chi phí đại diện do vốn cổ phần bên ngoài: . 38 2.2.2.1 Các lợi ích không bằng tiền : . 38 2.2.2.2 Tỷ trọng của phần vốn của người chủ sở hữu-quản lý trên tổng tài sản : 39 2.2.2.3 Sự thiếu nỗ lực trong công việc của người chủ sở hữu- quản lý : . 39 2.2.2.4 Một số phân tích về độ lớn của chi phí đại diện do vốn cổ phần . 40 2.3 Chi phí đại diện do dòng tiền tự do 41 2.3.1 Khái niệm : 41 2.3.2 Nguyên nhân : 41 2.3.3 Vai trò của nợ trong việc hạn chế chi phí đại diện của dòng tiền tự do : . 41 2.3.4 Một số ví dụ từ tái cấu trúc tài chính : 43 2.4 Chi phí đại diện của định giá cao vốn cổ phần: 43 2.4.1 Nghiện quản lý và chi phí đại diện của định giá cao vốn cổ phần: . 43 2.4.2 Nguồn gốc chi phí đại diện của việc định giá cao vốn cổ phần: . 44 2.4.3 Nhà phân tích, nhà quản lý và trò chơi quản lý lợi nhuận. 45 2.4.4 Thiết lập lại giá trị và tiêu huỷ giá trị . 55 KẾT LUẬN . 57 Danh mục tài liệu tham khảo . 58 Lời mở đầu Lý do chọn đề tài Vấn đề đại diện luôn là vấn đề gây nhức nhối trong các công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước từ xưa đến nay, do luôn tồn tại các mâu thuẫn về lợi ích giữa các thành phần trong công ty chẳng hạn như chủ nợ và cổ đông, cổ đông và người đại diện, cổ đông bên trong và bên ngoài. Gần đây hàng loạt công ty, tập đoàn hàng đầu phải chịu thua lỗ thất bại với một phần lớn nguyên nhân xuất phát do sai lầm của người quản lý đã đặt ra một yêu cầu cấp thiết về những nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này. Mặc dù đây là một vấn đề không mới trên thế giới, tuy nhiên các lý thuyết nghiên cứu sâu về chi phí đại diện tại Việt Nam hiện vẫn chưa đủ đáp ứng được yêu cầu hiện nay. Vì vậy chúng tôi chọn đề tài này nhằm làm rõ phần nào một số lý thuyết về chi phí đại diện trên thế giới. Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu, nghiên cứu các lý thuyết hiện đại về chi phí đại diện. Đánh giá tác động của chi phí đại diện lên giá trị của công ty. Phân tích sự khác nhau giữa các loại chi phí đại diện, nguyên nhân dẫn đến từng loại để từ đó xây dựng được những biện pháp hạn chế từng loại chi phí này. Ứng dụng các phương pháp toán học để đo lường ít nhất một loại chi phí đại diện. Phương pháp nghiên cứu Bài nghiên cứu dựa trên các kết quả nghiên cứu của các nhà kinh tế Antonio S. Mello và John E. Parsons, Jensen và Meckling. Chủ yếu nhắm sâu vào nghiên cứu lý thuyết chi phí đại diện và công cụ để đo lường chi phí đại diện do nợ. Nội dung nghiên cứu Chương một sẽ nghiên cứu tổng quát về chi phí đại diện trong công ty cổ phần. Chương hai sẽ đi sâu vào nghiên cứu các loại chi phí đại diện. Cụ thể là chi phí đại diện do nợ, định giá cao vốn cổ phần, dòng tiền tự do, vốn cổ phần bên ngoài. Đồng thời cũng tìm giải pháp đo lường chi phí đại diện do nợ. Đóng góp của đề tài Điểm mạnh của đề tài là nghiên cứu tập trung vào lý thuyết, trong đó chi phí đại diện do định giá cao vốn cổ phần và dòng tiên tự do ít được xem xét tới trong hầu hết các đề tài trước đó. Bên cạnh, đề tài cũng đưa ra cách đo lường chi phí đại diện do nợ. Hướng phát triển của đề tài Do một số yếu tố khách quan nên đề tài chưa thể nghiên cứu đến thực trạng về chi phí đại diện ở các công ty Viêt Nam. Cho nên các nghiên cứu tiếp theo có thể chọn nhiều mẫu công ty để khảo sát mối liên hệ giữa chi phí đại diện với các biến khác như tỉ lệ nợ/ vốn cổ phần, tỉ lệ thưởng bằng vốn cổ phần (quyền chọn ), dòng tiền tự do, để chứng minh sự tồn tại của các loại chi phí đại diện trong các công ty tại Việt Nam, và đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình kinh tế của Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY