Đề tài Các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định làm việc tại cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

<p> Nghiên cứu được thực hiện qua hai bước định tính và định lượng. Nghiên cứu định tính dùng kỹ thuật phỏng vấn sâu với 25 người lao động tại TP.HCM nhằm kiểm tra mức độ rõ ràng của từ ngữ và khả năng hiểu các phát biểu cũng như t ính trùng lắp của các phát biểu trong thang đo. Nội dung dựa vào thang đo của các nghiên cứu trước. Dựa trên những thông tin trong nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua phỏng vấn bằng bảng câu hỏi. Mẫu được lấy theo phương pháp thuận tiện, phạm vi lấy mẫu là lao động tại TP. Hồ Chí M inh có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học đang làm việc tại Cục thuế hoặc đang xin việc và có dự định thi tuyển vào Cục thuế trong tương lai. Theo đó, 500 bảng câu hỏi sẽ được phát đi bao gồm 200 mẫu phát bằng giấy và 300 mẫu bằng email. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY