Đề tài Các nghiệp vụ giao dịch viên trong ngân hàng và các loại tiền gửi của MSB

PHẦN I- chức năng nhiệm vụ GDV PHẦN III - Tài khoản không kỳ hạn PHẦN IV- Tiết Kiệm KKH PHẦN V - TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN PHẦN VI - Tiền vay PHẦN VII- Chuyển tiền PHẦN VII- chuyển tiền nộp PHẦN VIII- Nghiệp vụ khác PHẦN I : CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA GDV 1. thực hiện các giao dịch nhập tiền đầu ngày , nộp tiền về cuồi ngày đảm bảo các điều kiện cần thiết trong việc thực hiện các giao dịch với KH,chuyển số tiền vuợt hạn mức tồn quỹ trong ngày về quỹ tập trung. 2. Niềm nở với khách hàng , đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng. Luôn học hỏi nâng cao nghiệp vụ và cập nhật các quy trình, quy định về sản phẩm hiện hành. 3. Hướng dẫn khách hàng thực hiện giao dịch và sử dụng phòng VIP, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ mà KH cung cấp, sau đó cập nhật các giao dịch thuộc thẩm quyền vào chương trình giao dịch. 4. Hỗ trợ nhân viên tư vấn khách hàng tư vấn sản phẩm dịch vụ, thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng và các công việc khác mà cấp có thẩm quyền giao. 5. Tuân thủ các quy định hiện hành của MSB và pháp luật về việc giữ bí mật ,lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của khách hàng 6. Thực hiện kiểm đếm tiền trong quá trình giao dịch với khách hàng, yêu cầu hỗ trợ từ kiểm soát , GDV khác , NV ngân quỹ trong trường hợp cần thiết, và có trách nhiệm hỗ trợ các GDV khác trong quá trình giao dịch. 7. Lập và kiểm tra các báo cáo quản lý thông tin , TK khách hàng cùng các bào cáo khác thuộc thẩm quỳên hàng ngày ,tháng ,quý ,năm theo quy định của MSB 8. Thường xuyên quan sát không gian làm việc, bấm mày xếp hàng tự động đảm bào khách hàng không phải chờ lâu. 9. Lưu hồ sơ , chứng từ báo cáo theo quy định hiện hành của MSB và pháp luật về lưu trữ hồ sơ , chứng từ kế toán. 10. thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của giám đốc trung tâm và theo quy định tại quy trình nghiệp vụ có liên quan của Maritime bank.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY