Đề tài Các giải pháp tài chính để phát triển thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN. - 1.1 Tổng quan về thị trường bất động sản; 1.2 Các loại hình giao dịch bất động sản hiện nay; 1.3 Vai trò của thị trường bất động sản đối với nền kinh tế; 1.4 Kinh nghiệm của một số nước về phát triển thị trường bất động sản .- CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TP.HCM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. - 2.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển thị trường bất động sản tại TP.HCM; 2.2 Các chính sách tài chính của nhà nước tác động đến thị trường bất động sản; 2.3 Những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân tồn tại của hoạt động thị trường bất động sản. - CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI TP.HCM.- 3.1 Định hướng về chính sách tài chính đối với thị trường bất động sản; 3.2 Các giải pháp tài chính cụ thể.- KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY