Đề tài Bước đầu tìm hiếu vai trò của Liên Hợp Quốc trong việc giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế từ sau chiến tranh lạnh (1989-2006)

<p> Hơn sáu mươi năm đã qua đi kể từ khi LHQ được thành lập, tổ chức này đã có vai trò không nhỏ trong việc giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới. Mục tiêu cao nhất khi các quốc gia đồng minh thành lập LHQ sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc là nhằm giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới. Trong quá tình tận tại của mình, LHQ đã có những cổ gắng để thực hiện sứ mệnh của mình. Trong thời gian diễn ra Chiến tranh lạnh, LHQ hầu như đà bị chi phổi hoàn toàn bởi trật tự hai cực Xô- Mỹ, LHQ đã có nhiều hành động đi ngược lại với với Hiến chương LHQ năm 1945. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, do tình hình thế giới thay đổi. vai trò của LHQ đã được nâng cao hơn trên trường quốc tế và có ảnh hưởng rộng rãi trên khắp thế giới. Hiện nay, LHQ đã có nhiều biến đổi so với năm 1945, LHQ không chỉ hoạt động trên lĩnh vực an ninh mà còn nhiều lĩnh vực về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục,. .và đã đạt được những thành tựu lớn được cả thế giới ghi nhận. Trong lĩnh vực an ninh, cho dù đã có nhiều cố gắng thế nhưng không phải tất cả các hành động của LHQ đều đem lại thành công. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY