Đề tài Áp dụng phương pháp đào tạo theo khe hở năng lực tại công ty sản phẩm máy tính FUJITSU Việt Nam

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO THEO KHE HỞ NĂNG LỰC.- 1.1 Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực; 1.2 Tổng quan về đào tạo phát triển và phương pháp đào tạo theo khe hở năng lực; Tóm tắt chương 1.- CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY SẢN PHẨM MÁY TÍNH FUJITSU VIỆT NAM.- 2.1 Giới thiệu tổng quát về công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam (FCV); 2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây của công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam; 2.3 Phân tích tình hình quản trị nguồn nhân lực tại FCV; Tóm tắt chương 2.- CHƯƠNG III: ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO KHE HỞ NĂNG LỰC TẠI CÔNG TY SẢN PHẨM MÁY TÍNH FUJITSU VIỆT NAM.- 3.1 Xây dựng hệ thống đào tạo và phát triển cho công ty Fujitsu; 3.2 Áp dụng phương pháp đào tạo theo khe hở năng lực tại công ty Fujitsu; Tóm tắt chương 3.- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY