Đề tài Ảnh hưởng các nhân tố vĩ mô lên Thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục lục Giới thiệu đề tài Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán (TTCK) 1. Các khái niệm . 4 1.1 Chứng khoán . 4 1.2 Thị trường chứng khoán . 4 2. Chức năng và nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán. 2.1 Chức năng của TTCK 4 2.2 Nguyên tắc hoạt động . 6 2.3 Các thành phần tham gia TTCK . 7 Chương 2: Các nhân tố vĩ mô và thị trường chứng khoán Việt Nam 1. Hệ thống chính sách 9 2. Pháp luật 12 3. Lạm phát 14 4. Lãi suất 21 5. Tỷ giá hối đoái 29 Chương 3: Nhìn lại thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2008 dưới tác động của các nhân tố vĩ mô 36 Chương 4: Kiểm định sự phù hợp của mô hình tuyến tính giữa Vnindex và các nhân tố vĩ mô . 38 Kết luận Tài liệu tham khảo GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Lý do chọn đề tài: Thị trường chứng khoán (TTCK) của Việt Nam nhìn chung vẫn còn non trẻ với 10 năm hoạt động. Tuy vậy, nó đã có những bước phát triển nhanh chóng, góp phần vào sự phát triển nền kinh tế của đất nước, là kênh huy động vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp giúp đánh giá giá trị doanh nghiệp và tình hình kinh tế, cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng, trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong những năm gần đây những biến động của các nhân tố của môi trường kinh tế vĩ mô đã tác động rất lớn đến TTCK làm cho TTCK trải qua nhiều cơn biến động mạnh và điều này ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của nền kinh tế. Chính vì thế, để nhận thấy rõ những ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô, nhóm đã chọn nghiên cứu đề tài “Ảnh hưởng các nhân tố vĩ mô lên TTCK Việt Nam”. Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ về những ảnh hưởng của các nhân tố của môi trường kinh tế vĩ mô tới TTCK Việt Nam trong thời gian qua đặc biệt là những năm khủng hoảng kinh tế gần đây. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu đề tài là phương pháp thu nhập thông tin từ sự quan sát, sách báo, giáo trình, thu nhập số liệu thực tế và dựa trên số liệu để rút ra kết luận. Đồng thời sử dụng mô hình hồi quy OLS để kiểm định sự phụ thuộc tuyến tính của chỉ số Vnindex đối với các nhân tố vĩ mô. Đối tượng nghiên cứu: Ảnh hưởng của các yếu tố của môi trường vĩ mô đến TTCK nói chung và TTCK năm khủng hoảng kinh tế 2008 nói riêng. Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu những tác động của các yếu tố trong môi trường kinh tế vĩ mô gồm yếu tố lạm phát, lãi suất, tỉ giá hối đoái, chính sách, lạm phát, lên thị trường chứng khoán. Chạy mô hình OLS với các số liệu của chỉ số Vn- Index, lãi suất chiết khấu, tỉ giá hối đoái, CPI từ 2006-2008 để ước lượng mối quan hệ tuyến tính giữa các biến vĩ mô (biến phụ thuộc) với biến chỉ số VN-Index. Đóng góp của đề tài: Đề tài nghiên cứu làm rõ những ảnh hưởng của nhân tố vĩ mô lên thị trường chứng khoán. Thông qua đó, giải thích được tốt hơn những biến động của thị trường chứng khoán trong khoảng thời gian gần đây. Hướng phát triển của đề tài: Tuy nhóm có chạy mô hình các nhân tố tác động lên thì trường chứng khoán nhưng mô hình này còn tồn tại nhiều thiếu sót. Những thiếu sót này cũng được làm rõ trong bài nghiên cứu và nếu được khắc phục trong những bài nghiên cứu sau thì việc dự đoán sự thay đổi của thị trường chứng khoán sẽ trở nên chính xác hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY