Đề cương quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Phú Thành B huyện Tam Nông tỉnh Đồng tháp

MỤC TIÊU DỰ ÁN - Đánh giá đầy đủ hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai trong giai đoạn 2001 - 2010 và phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội thời kỳ 2011 – 2020. - Đề xuất việc khoanh định, phân bổ đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2020, đảm bảo hài hoà các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của xã. - Phân bổ diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trong kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2011 - 2015 đến từng năm. - Là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. - Làm cơ sở để Uỷ ban nhân dân xã Phú Thành B cân đối giữa các khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo từng năm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY