Đề cương Các yếu tố của thị trường bất động sản, nội dung và vai trò quản lý của nhà nước đối với thị trường bất động sản

Mục lục A. Lời nói đầu B. Nội dung Phần I cơ sở lý luận của đề tài . I Thị trường bất động sản (BĐS) 1: Khái niệm 2: Vai trò của thị trường BĐS . 3: Đặc điểm chủ yếu của thị trường BĐS . 4: Các yếu tố của thị trường BĐS nội dung và vai trũ quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS 1: Vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS a. Sự cần thiết và vai trò quản lý nhà nước đối với nền kinh tế . b. Vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS . 2. Nội dung quản lý nha nước đối với thị trường BĐS 3. Các cụng cụ quản lý những nhõn tố ảnh hưởng tới cụng tỏc quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS . Phần II: thực trạng quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS . I.Tình hình hoạt động của thị trường BĐS ở nước ta . II.Tình hình quản lý của nhà nước đối với thị trường BĐS . III.đánh giá: . 1. Những kết quả đạt được 2. Hạn chế 3. Nguyên nhân 4. Hậu quả Phần III: quan điểm, phương hướng và giải phpp chủ yếu tăng cường vai trũ quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS . I. Quan điểm của đảng và nhà nước việt nam về phát triển thị trường BĐS trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa . II. Những phương hướng và giải phỏp nhằm tăng cường vai trũ quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS . C. kết luận tài liệu tham khảo .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY