Đề án thẩm định giá trị thương hiệu Bibica

Chương I: Giới thiệu 1.1 Lý do chọn đề tài 1.2 Mục tiêu: 1.2.1.Mục tiêu tổng quát 1.2.2.Mục tiêu cụ thể: 1.3. Câu hỏi nghiên cứu 1.4. Phạm vi nghiên cứu 1.5. Phương pháp nghiên cứu: CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU 2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU 2.1.1. Khái niệm thương hiệu 2.1.2 Các loại thương hiệu 2.1.3. Các chức năng của thương hiệu. 2.1.4. Vai trò của thương hiệu 2.2. THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU 2.2.1. Khái niệm về giá trị thương hiệu. 2.2.2. Mục đích của việc định giá trị thương hiệu. 2.2.3. Các phương pháp thẩm định giá trị thương hiệu. CHƯƠNG 3 THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU BIBICA 3.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY BIBICA 3.1.1. Giới thiệu về công ty 3.1.2.Ngành nghề kinh doanh 3.1.3.Thị phần 3.1.4. Phân tích ngành 3.1.4.1. Tiềm năng phát triển của ngành 3.1.4.2. Vị trí của công ty trong ngành 3.2. THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU BIBICA 3.2.1. Các vấn đề cơ bản về thẩm định giá thương hiệu Bibica 3.2.2 . Thẩm định giá trị thương hiệu của Bibica 3.2.2.1 Phương pháp định giá trị thương hiệu bằng mô hình dựa trên tiếp cận dòng tiền chiết khấu của Damodaran 3.2.2.2 Mô hình Simon và Sullivan 3.3. Kiến nghị và giải pháp Kết luận: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY