Đề án Chính sách đào tạo cán bộ, công chức cấp xã và tăng cường sinh viên mới tốt nghiệp Đại học về công tác tại xã, Thị trấn

<p> - Quý IV năm 2008: khảo sát thực trạng cán bộ công chức hiện nay, thống kê số sinh viên tốt nghiệp đại học chưa có việc làm tại các xã, thị trấn, xây dựng dự thảo đề án thông qua Ban Thường vụ Huyện uỷ. - Quý I năm 2009: Tổ chức hội thảo, Ban Thường vụ Huyện uỷ thống nhất đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt đề án và triển khai đề án. - Từ quý II năm 2009: Tổ chức thực hiện đề án trên địa bàn toàn huyện theo các nội dung của đề án. 5- Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc hoặc có thay đổi chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, Ban Thường vụ Huyện uỷ sẽ xem xét, thảo luận; Xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các sở ban ngành của Tỉnh để bổ sung, sửa đổi đề án. 6- Đề án này được triển khai rộng rãi đến các Chi bộ, các ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân để thu hút sinh viên có trình độ Đại học về công tác tại các xã, thị trấn./. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY