Đầu tư xây dựng nhà máy bia Việt Nam – công suất 420 triệu lít/năm tại số 170 Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, Tp.HCM

<p> Chỉ tiêu giám sát: pH, độ cứng tổng cộng, TDS, N-NH4+, Fetc, SO42-, Clorua, Tổng Coliform. Vị trí giám sát: 01 vị trí tại đầu vào hệ thống xử lý nước cấp (từ giếng khoan). Tần số giám sát: 06 tháng/1 lần. Tiêu chuẩn so sánh: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm - QCVN 09:2008/BTNMT. Chi phí thực hiện: chi phí thực hiện chương trình giám sát chất lượng ngầm trong giai đoạn hoạt động được trình bày trong Bảng 5.11. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY