Đánh giá tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền

<p> Thường xuyên hướng dẫn và chỉ đạo các Tổ TK&VV bình xét cho vay đúng đối tượng, đúng mức cần thiết. Yêu cầu chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ, xác nhận đối tượng hi đã iểm tra khảo sát tình hình của đối tượng đó. Tổ chức và lưu trữ hồ sơ một cách hoa học thuận lợi cho việc s dụng hồ sơ, bổ sung thông tin của người vay ngay t đầu để tránh gây mất thời gian và chi phí sau nay khi phải bổ sung thông tin. Tổ chức, có chế độ cho các cán bộ trong ngân hàng đi học các lớp kỹ n ng ngoài nghiệp vụ như làm việc có ế hoạch giúp cán bộ sắp xếp thời gian hợp lý, xen ẻ giữa công việc và nghỉ ngơi. Ngân hàng phải thường xuyên chỉ đạo và thực hiện công tác iểm tra, kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng và s dụng vốn vay của hách hàng. h tế Huế </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY