Đánh giá tác động hệ thống công trình thủy lợi ở xã Bình nhâm huyện Thuận An tới các vấn đề kinh tề_xã hội_môi trường và kiến nghị giải pháp hạn chế tác động xấu

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 3 Chương 1: GIỚI THIỆU VÙNG NGHIÊN CỨU VÀ QUY MÔ Hệ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 5 1.1. Các thông tin chung về dự án CTTL An Sơn - Lái Thiêu . 6 1.2. Quy mô công trình thủy lợi thuộc Tiểu vùng 2 7 Chương 2: KHẢO SÁT THỰC ĐỊA VÀ KẾT QUẢ 8 2.1. Các bước tiến hành khảo sát thực địa . 8 2.2. Hệ thống kênh rạch xã Bình Nhâm khi chưa có công trình . 8 2.3. Hiện trạng hệ thống Thuỷ lợi, giao thông trong vùng 9 Chương 3: ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ . 11 3.1. Mẫu bảng điều tra . 11 3.2. Kết quả điều tra và phân tích 12 3.3. Phân tích các tác động tới kinh tế - xã hội – môi trường . 13 3.4. Một số kiến nghị đề xuất giảm thiểu các tác động xấu 14 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY