Đánh giá pháp biến hình á bảo giác thuận và ngược miền ngoài đường tròn bị cắt những đoạn thẳng theo bán kính

<p> MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU VÀ KÍ HIỆU . 4 1.1 Tổng quan 4 1.2 Đối tượng và mục đích nghiên cứu 5 1.3 Các kí hiệu 8 1.4 Các hàm phụ . 12 2 CÔNG CỤ 16 2.1 Định nghĩa phép biến hình bảo giác . 16 2.2 Bất đẳng thức Carleman và các hệ quả 16 2.3 Định nghĩa phép biến hình K – á bảo giác 20 2.4 Mở rộng bất đẳng thức Carleman . 21 2.5 Mở rộng bất đẳng thức Groɺɺtzsch . 26 3 CÁC ĐÁNH GIÁ CHO LỚP H . 31 3.1 Đánh giá các diện tích bởi lớp H . 31 3.2 Đánh giá m(R, h), M(R, h), h(z) bởi lớp H . 35 3.3 Đánh giá ɶc(h), dɶ (h) bởi lớp H . . 38 3.4 Cận dưới đúng cho ∼c 39 3.4.1 Đặt vấn đề . 39 3.4.2 Giải quyết vấn đề . . 39 4 CÁC ĐÁNH GIÁ CHO LỚP G . 44 5 CÁC ĐÁNH GIÁ CHO LỚP F . 49 5.1 Đánh giá lớp hàm F . 49 5.2 Mối liên hệ giữa các miền chuẩn . 52 KẾT LUẬN 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY