Đánh giá kiến thức về điều trị và dự phòng tăng huyết áp của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại khoa y học cổ truyền bệnh viện trung ƣơng quân đội 108

<p> Hiện nay số bệnh nhân mắc bệnh THA ngày càng gia tăng trên thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam, đặc biệt là những ngƣời lớn tuổi, nó diễn tiến một cách âm thầm và để lại khá nhiều biến chứng tới các hệ cơ quan trong cơ thể làm ảnh hƣởng to lớn tới chất lƣợng cuộc sống của ngƣời bệnh và là gánh nặng cho ngành y tế. Hiện nay, bệnh THA đã và đang nhận đƣợc sự quan tâm của ngành y tế Việt Nam cũng nhƣ của cộng đồng dân cƣ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là số ngƣời mắc căn bệnh này vẫn chƣa để tâm chú ý nhiều đến bệnh cũng nhƣ biện pháp điều trị và cách phòng chống hữu hiệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhận thức của ngƣời bệnh chƣa đồng nhất, vì thế qua nghiên cứu này chúng tôi có một số kiến nghị nhƣ sau: Mỗi nhân viên y tế, đặc biệt là điều dƣỡng ngƣời trực tiếp chăm sóc cho ngƣời bệnh cần chú ý hơn trong việc tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho ngƣời bệnh, xác định rõ hơn những thiếu sót trong kiến thức của ngƣời bệnh để tƣ vấn giúp ngƣời bệnh có nhận thức đúng đắn về căn bệnh của mình, biết cách sử dụng thuốc đúng, theo dõi và kiểm tra HA thƣờng ngày, đồng thời đƣa ra những biện pháp phòng bệnh một cách đồng đều và hiệu quả để phòng tránh cho ngƣời bệnh không xảy ra những biến chứng, kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY