Đánh giá khả năng ứng dụng phương pháp toàn đạc điện tử để phục vụ cho công tác giải tỏa bồi hoàn trên địa bàn huyện Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp

Chương 1 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1. Đất đai 1.1.1. Định nghĩa về đất đai 1.1.2. Giá đất 1.1.2.1. Định nghĩa về giá đất 1.1.2.2. Đặc điểm của giá đất 1.1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất 1.2. Bản đồ địa chính và bản trích đo địa chính 1.2.1. Các khái niệm 1.2.2. Mục đích 1.2.3. Yêu cầu 1.2.4. Cơ sở toán học 1.2.4.1. Hệ quy chiếu và hệ tọa độ 1.2.4.2. Tỷ lệ của bản đồ địa chính 1.2.4.3. Phân mảnh và số hiệu bản đồ địa chính 1.2.5. Nội dung bản đồ địa chính 1.2.6. Các phương pháp chủ yếu thành lập bản đồ địa chính 1.3. Lưới khống chế trắc địa 1.3.1. Khái niệm 1.3.2. Lưới khống chế mặt bằng (tọa độ) 1.3.2.1. Định nghĩa 1.3.2.2. Phân cấp 1.3.3. Đường chuyền kinh vĩ 1.3.3.1. Khái niệm 1.3.3.2. Phân loại 1.4. Phương pháp toàn đạc điện tử trong đo vẽ bản đồ địa chính, bản trích đo địa chính 1.4.1. Khái niệm 1.4.2. Các bước thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc điện tử 1.4.3. Những quy định chủ yếu về đo vẽ bản đồ địa chính, bản trích đo địa chính bằng phương pháp toàn đạc điện tử 1.5. Sơ lược về các công cụ và phần mềm chuyên dụng trong phương pháp toàn đạc điện tử để phục vụ cho công tác giải tỏa bồi hoàn 1.5.1. Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM 352 1.5.1.1. Đặc tính cơ bản 1.5.1.2. Các chương trình ứng dụng 1.5.2. Phần mềm Microstation SE 1.5.3. Phần mềm tích hợp Famis 1.5.3.1. Giới thiệu chung 1.5.3.2. Các chức năng của phần mềm Famis 1.6. Giải tỏa bồi hoàn 1.6.1. Khái niệm 1.6.2. Các căn cứ chủ yếu để xây dựng công tác giải tỏa bồi hoàn Chương 2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1. Phương tiện 2.1.1. Địa điểm thực hiện 2.1.2. Các phương tiện phục vụ cho công tác đo đạc giải tỏa bồi hoàn 2.1.3. Các nguồn tài liệu khác 2.2. Phương pháp Chương 3 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1. Vài nét về vùng nghiên cứu 3.1.1. Huyện Cao Lãnh 3.1.2. Xã Bình Hàng Trung 3.2. Quy trình và kết quả thực hiện trong việc ứng dụng các phương pháp đo đạc bản trích đo địa chính để phục vụ cho công tác giải tỏa bồi hoàn 3.2.1. Quy trình thực hiện bằng phương pháp thủ công 3.2.2. Quy trình thực hiện bằng phương pháp toàn đạc (theo công nghệ cũ) 3.2.3. Quy trình và kết quả thực hiện bằng phương pháp toàn đạc điện tử 3.3. So sánh phương pháp toàn đạc điện tử với các phương pháp khác trong đo đạc phục vụ công tác giải tỏa bồi hoàn 3.3.1. So sánh phương pháp toàn đạc điện tử với phương pháp đo đạc thủ công trong phục vụ công tác giải tỏa bồi hoàn 3.3.2. So sánh phương pháp toàn đạc điện tử với phương pháp toàn đạc theo công nghệ cũ trong phục vụ công tác giải tỏa bồi hoàn 3.3.2.1. Những điểm giống nhau 3.3.2.2. Những điểm khác nhau 3.4. Đánh giá khả năng ứng dụng phương pháp toàn đạc điện tử để phục vụ cho công tác giải tỏa bồi hoàn trên địa bàn huyện Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp Chương 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1. Kết luận 4.2. Kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY