Đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai và kết quả kế hoạch sử dụng đất đai huyện Cao Lãnh giai đoạn 2005 – 2010 trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất huyện giai đoạn 2001 – 2010

Chương 1 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1. Đất đai 1.2. Quy hoạch sử dụng đất đai 1.3. Thống kê, kiểm kê đất đai 1.4. Khái quát điều kiện tự nhiên huyện Cao Lãnh Chương 2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1. Phương tiện 2.2. Phương pháp nghiên cứu Chương 3 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội huyện Cao Lãnh 3.6. Những thuận lợi và khó khăn của công tác quy hoạch 3.5. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2010 so với kế hoạch 2006 – 2010 3.4. Tình hình biến động sử dụng đất 2005 – 2010 3.3. Hiện trạng sử dụng đất đai năm 2010 3.2. Kết quả quy hoạch sử dụng đất đai 2001 – 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 – 2010 huyện Cao Lãnh KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY