Đánh giá diễn biến chất lượng nước các hồ Hà Nội giai đoạn 2006-2010

<p>  Đối với UBND Thành phố Hà Nội: - UBND thành phố Hà Nội cần có chủ trương trong việc cải tạo các hồ, kè hồ tại các hồ Hà Nội. - Có văn bản chỉ đạo nghiêm cấm việc san lấp hồ. - Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Đô thị đồng bộ để giảm thải ô nhiễm môi trường cho hệ thống hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội.  Đối với Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội - Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về dự án cải tạo, kè hồ tại các hồ Hà Nội. - Xây dựng Kế hoạch thực hiện dự án cải tạo, kè hồ tại các hồ Hà Nội trình UBND thành phố phê duyệt. - - Triển khai thử nghiệm một số phương án xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước hồ. - Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện. - Điều chỉnh, bổ sung các giải pháp cụ thể để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. - Thực hiện quan trắc môi trường nước các hồ Hà Nội theo định kỳ hàng năm để kịp thời phát hiện dấu hiệu hồ bị ô nhiễm để đề xuất kế hoạch, các giải pháp xử lý cải tạo hồ, kè hồ. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY