Đánh giá công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế

- Không quan hệ giao dịch với các khách hàng có hoạt động cho vay/huy động tín dụng đen. Cấm các hiện tượng vay kế, vay hộ, cho vay sai mục đích, đặt điều kiện tư lợi cá nhân khi cấp tín dụng. - Giám sát và quản lý chặt chẽ TSĐB là hàng hóa theo đúng quy định, quy trình MB đã ban hành, các điều kiện cấp tín dụng. Không được để thiếu hụt, mất tài sản bảo đảm so với mức cấp tín dụng đã xác định. Trong hồ sơ về TSĐB, ngoài các chữ ký của người đại diện cần có chữ ký của người đồng sở hữu tài sản tránh trường hợp tranh chấp sau này. Để đảm bảo tránh các rủi ro cho NH, thì NH nên yêu cầu các TSĐB có giá trị cao, có khả năng chuyển nhượng, có đầy đủ tính pháp lý, có tính thanh khoản cao. Đồng thời khi định giá TSĐB cần phải hết sức khách quan. Trong quá trình cho vay, cần thường xuyên theo dõi TSĐB, nắm bắt thông tin về tài sản, kiểm kê định giá lại TS trong trường hợp tài sản là hàng tồn kho, những hàng hóa dễ hư hỏng, mất mát như gạo, lương thực thực phẩm. thường xuyên thu thập thông tin qua thị trường và các kênh trung gian như trung tâm đấu giá tài sản hoặc các công ty thu mua tài sản để định giá tài sản được chính xác hơn. - Tuân thủ nghiêm các quy định về vận hành, an ninh, an toàn kho quỹ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn tài sản của Ngân hàng và khách hàng. Đại học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY