Đánh giá chính sách đãi ngộ nhân sự tại nhà máy sản xuất nhựa - Bao bì của công ty TNHH xuất nhập khẩu Châu Tuấn

Để thực hiện tốt các chính sách đãi ngộ nhân sự thì nhà máy cần: - Nắm rõ những quy định về chính sách đãi ngộ nhân sự của nhà nước để từ đó giúp nhà máy thực hiện một cách đúng đắn các quy định về: tiền lương. Tiền thưởng, trợ cấp, phúc lợi mà công ty đã đưa ra. - Thường xuyên bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy định về đãi ngộ tài chính trong nhà máy cho phù hợp với quy định của nhà nước và thực tế nhu cầu đời sống sinh hoạt của cán bộ công nhân viên cũng như người lao động. - Tình trạng công nhân viên, người lao động không quan tâm hay không hiểu rõ có thể dẫn đến những suy nghĩ sai, không đúng đắn, điều đó làm mất đi sự hài lòng về chính sách đãi ngộ của nhà máy. Để nâng cao chất lượng công tác đãi ngộ tài chính, công ty cần tăng cường trao đổi thông tin, làm cho người lao động hiểu rõ nội dung cũng như thành phần cơ cấu của đãi ngộ tài chính và vị trí của chúng để họ quý trọng và hài lòng với những khoản đãi ngộ nhận được bằng cách gửi cho họ báo cáo hàng năm về kế hoạch và những thông tin có liên quan tới tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi.của họ. Khi hiểu rõ họ sẽ có nhận thức đúng đắn về chính sách đãi ngộ mà công ty dành cho họ. - Nhà máy cần xây dựng một hội đồng đánh giá trung thực và khách quan, đánh giá đúng năng lực, thành tích làm việc của nhân viên để có những đãi ngộ tài chính phù hợp. Vì đây là căn cứ để nhà quản trị đưa ra những mức đãi ngộ tài chính cho từng Trườ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY