Công tác đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử đất trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1.1. Vai trò của đất đai và sự cần thiết phải đăng ký đất đai 1.1.1. Vai trò của đất đai 1.1.2. Sự cần thiết phải đăng ký đất đai và cấp GCNQSD đất 1.2. Khái niệm, vai trò và đặc điểm của đăng ký đất đai Công tác đăng ký đất đai và cấp giấy CNQSD đất 1.2.1. Khái niệm và vai trò của công tác đăng ký đất đai và cấp giấy CNQSD đ ất 1.2.1.1. Công tác đăng ký đất đai 1.2.1.2. Công tác cấp GCNQSD đất 1.2.2.2. Nội dung của công tác đăng ký đất đai 1.2.3. Yêu cầu và đặc điểm của công tác đăng ký 1.2.3.1. Yêu cầu của công tác đăng ký đất đai 1.2.3.2. Đặc điểm của công tác đăng ký đất đai 1.2.4. Qui trình thực hiện công tác đăng ký đất đai và cấp GCNQSD đất 1.2.4.1. Quy trình thực hiện đăng ký đất đai 1.2.4.2. Quy trình thực hiện công tác cấp GCNQSD đất 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đăng ký đất đai và cấp giấy CNQSD đất 1.3.1. Chính sách pháp luật a. Quy trình cấp GCNQSD đất theo hình thức cuốn chiếu b. Quy trình cấp GCNQSD đất theo nhu cầu của nhân dân qua trung tâm giao dịch “một cửa” 1.3.2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 1.3.3. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai của cấp dưới 1.3.4. Sự hiểu biết của nhân dân đối với công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất 1.3.5. Công tác kiểm kê, đo đạc bản đồ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ CẤP GCNQSD ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN 2.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của thành phố Vinh (ảnh hưởng đến việc đăng ký và cấp GCNQSD đất) 2.1.1. Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1. Vị trí địa lý 2.1.1.2. Địa hình địa mạo 2.1.1.3. Khí hậu 2.1.1.4. Thủy văn và nguồn nước 2.1.1.5. Thổ nhưỡng 2.1.1.6. Cảnh quan môi trường 2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 2.1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế 2.1.2.2. Dân số, lao động, việc làm 2.2. Tình hình sử dụng và quản lý đất đai trên địa bàn thành phố 2.2.1. Thực trạng sử dụng đất đai 2.2.2. Thực trạng quản lý đất đai 2.3. Thực trạng công tác đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Tp Vinh 2.3.1 Thực trạng công tác đăng ký đất đai 2.3.2. Thực trạng tình hình cấp giấy chứng nhận QSDD trên địa bàn thành phố Vinh 2.3.2.1. Kết quả cấp GCNQSD đất ở đô thị 2.3.2.2. Kết quả cấp GCNQSD đất nông nghiệp 2.3.2.3. Kết quả cấp GCNQSD đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Vinh CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GCNQSD ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN 3.1. Mục tiêu và quan điểm trong sử dụng và quản lý đất của thành phố Vinh 3.2. Giải pháp 3.3. Kiến nghị 3.3.1. Kiến nghị với sở Tài nguyên Môi trường và phòng Tài nguyên Môi trường 3.3.2. Kiến nghị với Văn phòng đăng ký QSD đất. 3.3.3. Kiến nghị với cán bộ địa chính phường, xã 3.3.3.1. Về công tác cán bộ 3.3.3.2. Về công tác chuyên môn KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY