Chuyển dịch cơ cấu ngành nghề tại các Khu chế xuất - Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

<p> MỤC LỤC - Lời cảm ơn - Danh mục Các chữ viết tắt dùng trong luận văn - Danh mục Bảng biểu – hình vẽ dùng trong luận văn - Mục lục - Mở đầu Chương một: Cơ sở lý luận về cơ cấu ngành nghề (CCNN) và chuyển dịch CCNN 1.1- Khái niệm 1.1.1- Khái niệm về CCNN 1.1.2- Khái niệm về chuyển dịch CCNN 1.1.3- Những chỉ tiêu phản ánh và ý nghĩa của chuyển dịch CCNN 1.2- Những nhân tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch CCNN 1.2.1- Các nguồn lực tự nhiên 1.2.2- Nguồn vốn đầu tư 1.2.3- Nguồn nhân lực 1.2.4- Tiến bộ công nghệ 1.2.5- Thay đổ cơ cấu hàng xuất khẩu 1.2.6- Các nhân tố về cơ chế chính sách 1.3- Sự chuyển dịch CCNN trong một số mô hình công nghiệp hóa 1.3.1- Chuyển dịch CCNN trong mô hình CNH theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung 1.3.2- Chuyển dịch CCNN trong mô hình CNH thay thế nhập khẩu 1.3.3- Chuyển dịch CCNN trong mô hình CNH hướng về xuất khẩu 121.3.4- Chuyển dịch CCNN trong mô hình CNH-HĐH hỗn hợp theo hướng hội nhập kinh tế quôc tế 1.4- Kinh nghiệm chuyển dịch CCNN ở các nước ASEAN 1.4.1- Kinh nghiệm của Malaysia 1.4.2- Kinh nghiệm của Thái Lan 1.4.3- Kinh nghiệm của Singapore 1.4.4- Bài học kinh nghiệm cho các KCX-KCN Tp. HCM Kết luận Chương 1 Chương hai: Thực trạng phát triển và chuyển dịch CCNN tại các khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX-KCN) Tp. HCM đến năm 2006 2.1- Quá trình thành lập và phát triển các KCX-KCN Tp. HCM 2.1.1- Thành lập các KCX-KCN tại Tp. HCM 2.1.2- Thành lập Ban quản lý 2.1.3- Quy hoạch và dự kiến phát triển các KCX-KCN Tp. HCM đến năm 2020 2.2- Thực trạng chuyển dịch CCNN tại các KCX-KCN Tp. HCM đến năm 2006 2.2.1- Tình hình về quỹ đất tại các KCX-KCN Tp. HCM 2.2.2- Thực trạng về thu hút vốn đầu tư và CCNN đầu tư tại các KCX- KCN Tp. HCM 2.2.3- Thực trạng về nguồn lực lao động 2.2.4- Tình hình xuất nhập khẩu tại các KCX-KCN Tp. HCM 2.2.5- Thực trạng về quản lý nhà nước các KCX-KCN Tp. HCM và cơ chế chính sách vĩ mô của Nhà nước 2.3- Nhận xét chung 2.3.1- Mặt tích cực 2.3.2- Những tồn tại và nguyên nhân Kết luận Chương 2 Chương ba: Một số giải pháp chủ yếu chuyển dịch CCNN tại các KCX-KCN Tp. HCM đến năm 2020 3.1- Mục tiêu, quan điểm xây dựng giải pháp 3.1.1- Quan điểm xây dựng giải pháp 3.1.2- Mục tiêu phát triển chung của các KCX-KCN Việt Nam 3.1.3- Mục tiêu chuyển dịch CCNN trong các KCX-KCN Tp. HCM 3.2- Một số giải pháp chủ yếu chuyển dịch CCNN tại các KCX-KCN Tp. HCM đến năm 2020 3.2.1- Giải pháp về quy hoạch KCX-KCN 3.2.2- Giải pháp về thu hút đầu tư 3.2.3- Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề 3.2.4- Phát triển KCX-KCN kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường 3.2.5- Nâng cao hiệu quả quản lý các KCX-KCN Tp. HCM 3.3- Kiến nghị 3.3.1- Kiến nghị Chính phủ 3.3.2- Kiến nghị UBND Tp. HCM 3.3.3- Kiến nghị đối với HEPZA 3.3.4- Đối với các công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN Kết luận Chương ba - Kết luận - Tài liệu tham khảo - Phụ lục 1 - Phụ lục 2 - Phụ lục 3 Mọi thắc mắc xin liên hệ yahoo : Tuvanluanvan </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY